[E-book] Examhub - Pack TGAT mini

405 บาท

ปกติ 405บาท

E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบ วิชา TGAT 1 / 2 / 3 (ข้อสอบย่อยชุดที่ 4 ของแต่ละวิชา รวมจำนวน 3 ชุด) โดยกองบรรณาการ TCASter น้องๆ จะได้รับข้อสอบผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนกับข้อสอบที่เสมือนจริง *สามารถฝึกทำข้อสอบได้ทันทีหลังชำระเงินผ่านระบบ Examhub
ม.ปลาย

สินค้าแนะนำ

[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อ...
[E-book] Examhub x ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam รอบ ต.ค. 66 วิชา TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
[E-book] Examhub x ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam รอบ ต.ค. 66 วิชา TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เสมือนข้อสอบจริง 1 ชุด ครบทั้ง 3 part น้องๆ สา...
[E-book] Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนกับข...
[E-book] Examhub ข้อสอบเสมือนจริง A-Level ชีววิทยา ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level ชีววิทยา จำนวน 4 ชุด โดยกองบรรณาการ TCASter ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันที...
[E-book] Examhub ข้อสอบเสมือนจริง A-Level ภาษาไทย ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level ภาษาไทย จำนวน 4 ชุด โดยกองบรรณาการ TCASter ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด...