ติดต่อเรา

คู่หูในเรื่องของการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครบ จบในที่เดียว!

บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด

เลขที่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการสาขา TCASter ช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม

ช่วงเปิดเทอม (หยุดวันจันทร์)

  • อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น.
  • เสาร์ 8.00-20.00 น.
  • อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.
  • อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น. เสาร์ 8.00-20.00 น. อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดบริการทุกวัน)

  • จันทร์-เสาร์ 8.00-20.00 น.
  • อาทิตย์ 8.00-16.00 น.
  • นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

สินค้าแนะนำ

TCASter Mock Exam Pack ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT, TPAT 5...
[E-book] Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อัปเดต ปี 67
[E-book] Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อัปเดต ปี 67 น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ Examhub ซึ่งจะสามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่...
[E-book] Examhub ข้อสอบเสมือนจริง A-Level ภาษาไทย ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level ภาษาไทย จำนวน 4 ชุด โดยกองบรรณาการ TCASter ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด...
TCASter Mock Exam Pack สายวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack สายวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี Mock Exam Pack สำหรับคณะ วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /เกษตรศาสตร์ / วนศาสตร์ / สัตวศาสตร์ / อุตสาหกรรมเกษตร [Comp...
TCASter Mock Exam Pack วิศวกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack วิศวกรรมศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT -Mock TPAT3 ความถนัด...