ติดต่อเรา

คู่หูในเรื่องของการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครบ จบในที่เดียว!

บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด

เลขที่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการสาขา TCASter ช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม

ช่วงเปิดเทอม (หยุดวันจันทร์)

  • อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น.
  • เสาร์ 8.00-20.00 น.
  • อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.
  • อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น. เสาร์ 8.00-20.00 น. อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดบริการทุกวัน)

  • จันทร์-เสาร์ 8.00-20.00 น.
  • อาทิตย์ 8.00-16.00 น.
  • นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

สินค้าแนะนำ

TCASter Mock Exam Pack บัญชี - บริหาร - เศรษฐศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack บัญชี - บริหาร - เศรษฐศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / บริหารธุรกิจ / โลจิสติกส์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่...
[E-book] Examhub TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุ...
[E-book] Premier Prep x Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง Premier Prep วิชา TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชุด ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลส...
TCASter Mock Exam วิชา A-Level ภาษาไทย [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam Pack สายวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack สายวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี Mock Exam Pack สำหรับคณะ วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /เกษตรศาสตร์ / วนศาสตร์ / สัตวศาสตร์ / อุตสาหกรรมเกษตร [Comp...