Examhub - Pack TGAT

Examhub - Pack TGAT

ตัวกรอง
หมวดหมู่
[E-book] Examhub x OnDemand X Premier Prep Pack รวม TGAT 1 / 2 / 3
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand และ Premier Prep รวม 3 วิชา ได้แก่ TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุ...
[E-book] Examhub - Pack TGAT mini
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบ วิชา TGAT 1 / 2 / 3 (ข้อสอบย่อยชุดที่ 4 ของแต่ละวิชา รวมจำนวน 3 ชุด) โดยกองบรรณาการ TCASter น้องๆ จะได้รับข้อสอบผ่า...
[E-book] Examhub - Pack TGAT Plus
[กรอกโค้ด "book1" รับส่วนลด 10%] E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบวิชา TGAT 1 / 2 / 3 (แต่ละวิชามีข้อสอบจำนวน 4 ชุด) โดยกองบรรณาการ TCASter น้องๆ จะได...