[E-book] Examhub - Pack TGAT Plus

1,350 บาท

ปกติ 1,350บาท

[กรอกโค้ด "book1" รับส่วนลด 10%] E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบวิชา TGAT 1 / 2 / 3 (แต่ละวิชามีข้อสอบจำนวน 4 ชุด) โดยกองบรรณาการ TCASter น้องๆ จะได้รับข้อสอบผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนกับข้อสอบที่เสมือนจริง *สามารถฝึกทำข้อสอบได้ทันทีหลังชำระเงินผ่านระบบ Examhub
ม.ปลาย

สินค้าแนะนำ

[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อ...
[E-book] Examhub ข้อสอบเสมือนจริง A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) ปี 66 จำนวน 4 ชุด โดยกองบรรณาการ TCASter ผ่านระบบ Examhub...
[E-book] Examhub x ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam รอบ ต.ค. 66 วิชา TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
[E-book] Examhub x ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam รอบ ต.ค. 66 วิชา TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท เสมือนข้อสอบจริง 1 ชุด ครบทั้ง 3 part น้องๆ สามารถฝึกทำข้...
[E-book] Examhub ข้อสอบเสมือนจริง A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 4 ชุด โดยกองบรรณาการ TCASter ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถร...
[E-book] Examhub Pack ศิลปกรรม อัปเดต ปี 66
[กรอกโค้ด "book1" รับส่วนลด 10%] [E-book] Examhub Pack ศิลปกรรม อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ / TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ...