TCASter Mock Exam Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567

1,520 บาท

ปกติ 1,520บาท

Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) Mock Exam Pack สำหรับ กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TPAT1 -Mock A-Level 7 วิชา (คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม, อังกฤษ)

รายละเอียดสินค้า


Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) Mock Exam Pack สำหรับ กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TPAT1 -Mock A-Level 7 วิชา (คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม, อังกฤษ)

สินค้าแนะนำ

TCASter Mock Exam Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) Mock Exam Pack สำหรับ กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) (Paper-based) รอบ สิงหาค...
TCASter Mock Exam วิชา A-Level ภาษาฝรั่งเศส [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam Pack นิติศาสตร์ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
Pack นิติศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ นิติศาสตร์ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT -Mock A-Level 3 วิชา (ภาษาไทย, ส...
TCASter Mock Exam วิชา A-Level ภาษาจีน [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam Pack สายวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack สายวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี Mock Exam Pack สำหรับคณะ วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /เกษตรศาสตร์ / วนศาสตร์ / สัตวศาสตร์ / อุตสาหกรรมเกษตร [Comp...