TCASter Mock Exam Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567

1,520 บาท

ปกติ 1,520บาท

Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) Mock Exam Pack สำหรับ กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TPAT1 -Mock A-Level 7 วิชา (คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม, อังกฤษ) ** หมายเหตุ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสอบได้ เช่น เปลี่ยนจากการสอบ Paper-based เป็นการสอบแบบ Computer-based

รายละเอียดสินค้า


Pack กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) Mock Exam Pack สำหรับ กสพท (แพทย์ศาสตร์ /ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์ /เภสัช) [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TPAT1 -Mock A-Level 7 วิชา (คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม, อังกฤษ) ** หมายเหตุ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสอบได้ เช่น เปลี่ยนจากการสอบ Paper-based เป็นการสอบแบบ Computer-based

สินค้าแนะนำ

TCASter Mock Exam Pack วิทย์สุขภาพ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
Pack วิทย์สุขภาพ Mock Exam Pack สำหรับ วิทย์สุขภาพ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT -Mock A-Level 4 วิชา (ภาษาอังกฤษ...
TCASter Mock Exam มหิดล วมว. จุฬาภรณ์ [Computer-based] - [รอบปี 2567]
Mock มหิดล วมว. จุฬาภรณ์ สนามสอบจำลองเสมือนจริง เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ วมว....
TCASter Mock Exam วิชา A-Level เคมี [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam วิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...