ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Med, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา A-Level (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา A-Level (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TPAT ความถนัดแพทย์ -7 วิชา A-Level คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์, เคมี, ช...
สอบจำลอง TCAS - (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TPAT ความถนัดแพทย์
-7 วิชา A-Level คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

1,050 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 106 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Med, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา TPAT (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา TPAT (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TPAT ความถนัดแพทย์ -7 วิชา A-Level คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์, เคมี, ช...
สอบจำลอง TCAS - (Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TPAT ความถนัดแพทย์
-7 วิชา A-Level คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

450 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 22 วัน