ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Engineer, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา A-Level (Pack วิศวกรรมศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา A-Level (Pack วิศวกรรมศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - ( (Pack วิศวกรรมศาสตร์)) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์...
สอบจำลอง TCAS - ( (Pack วิศวกรรมศาสตร์)) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
-4 วิชา A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ)

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

600 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 106 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Engineer, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา TGAT TPAT (Pack วิศวกรรมศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา TGAT TPAT (Pack วิศวกรรมศาสตร์) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - ( (Pack วิศวกรรมศาสตร์)) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์...
สอบจำลอง TCAS - ( (Pack วิศวกรรมศาสตร์)) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
-4 วิชา A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ)

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

400 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 22 วัน