Examhub - Pack สายวิทย์

Examhub - Pack สายวิทย์

ตัวกรอง
หมวดหมู่
Examhub x Ondemand - Pack สายวิทย์ - วิศวะ / วิทยาศาสตร์ / วิทย์สุขภาพ
รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand และ Premier Prep รวม 4 วิชา ได้แก่ TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล/ TGA...
[E-book] Combo TPAT3 วิศวะ
[กรอกโค้ด "book1" รับส่วนลด 10%] เตรียมความพร้อมขั้นสุด กับ Combo pack รวมสุดยอดโจทย์วิชา TPAT3 ทั้งรูปแบบ E-book หนังสือฝึกทำข้อสอบ 2 เล่ม 8 ชุด (เล่...
[E-book] Examhub x Ondemand - Pack สายวิทย์ - วิศวะ / วิทยาศาสตร์ / วิทย์สุขภาพ
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand และ Premier Prep รวม 4 วิชา ได้แก่ TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุ...
[E-book] Examhub Pack สายวิทย์ - วิศวะ / วิทยาศาสตร์ / วิทย์สุขภาพ อัปเดต ปี 66
[กรอกโค้ด "book1" รับส่วนลด 10%] [E-book] Examhub Pack สายวิทย์ - วิศวะ / วิทยาศาสตร์ / วิทย์สุขภาพ อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT3 ความถนัดทางวิ...