สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK BMAT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ Inter

Mock BMAT (7 August 2022 - รอบเช้า)

Mock BMAT (7 August 2022 - รอบเช้า)

Mock BMAT (7 August 2022 - รอบเช้า) สอบเวลา : 9.30 - 11.30 น. สอบจำลองเสมือนจริงที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การสอบ BMAT มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าค...
Mock BMAT (7 August 2022 - รอบเช้า)
สอบเวลา : 9.30 - 11.30 น.
สอบจำลองเสมือนจริงที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การสอบ BMAT
มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าคณะสายแพทย์
เพิ่มความมั่นใจก่อน BMAT รอบสอบจริงประจำปี 2565
ราคา

1,890 บาท

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (กทม.)
เหลือเวลา: 34 วัน
สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK BMAT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ Inter

Mock BMAT (7 August 2022 - รอบบ่าย)

Mock BMAT (7 August 2022 - รอบบ่าย)

Mock BMAT (7 August 2022 - รอบบ่าย) สอบเวลา : 13.30 - 15.30 น. สอบจำลองเสมือนจริงที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การสอบ BMAT มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้า...
Mock BMAT (7 August 2022 - รอบบ่าย)
สอบเวลา : 13.30 - 15.30 น.
สอบจำลองเสมือนจริงที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การสอบ BMAT
มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าคณะสายแพทย์
เพิ่มความมั่นใจก่อน BMAT รอบสอบจริงประจำปี 2565
ราคา

1,890 บาท

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (กทม.)
เหลือเวลา: 34 วัน
สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK BMAT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ Inter

Mock BMAT (18 September 2022 - รอบเช้า)

Mock BMAT (18 September 2022 - รอบเช้า)

Mock BMAT (18 September 2022 - รอบบ่าย) สอบเวลา : 9.30 - 11.30 น. สอบจำลองเสมือนจริงที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การสอบ BMAT มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเ...
Mock BMAT (18 September 2022 - รอบบ่าย)
สอบเวลา : 9.30 - 11.30 น.
สอบจำลองเสมือนจริงที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การสอบ BMAT
มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าคณะสายแพทย์
เพิ่มความมั่นใจก่อน BMAT รอบสอบจริงประจำปี 2565
ราคา

1,890 บาท

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (กทม.)
เหลือเวลา: 76 วัน