หนังสือ E-book TPAT

หนังสือ E-book TPAT

ตัวกรอง
หมวดหมู่
[E-book] OnDemand x Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand วิชา TPAT1 ความถนัดแพทย์ ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรว...
[E-book] OnDemand x Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand วิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยร...
[E-book] Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนกับข...
[E-book] Examhub TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุ...
[E-book] Examhub Pack กสพท. อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub Pack กสพท. อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT1 ความถนัดแพทย์ / TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล/ TGAT3 สมรรถนะการ...
[E-book] Examhub Pack ศิลปกรรม อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub Pack ศิลปกรรม อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ / TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล/ TGAT...
[E-book] Examhub Pack สายวิทย์ - วิศวะ / วิทยาศาสตร์ / วิทย์สุขภาพ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub Pack สายวิทย์ - วิศวะ / วิทยาศาสตร์ / วิทย์สุขภาพ อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ / TGAT1 สื่อสารภาษาอังก...
[E-book] Examhub Pack สถาปัตยกรรม อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub Pack สถาปัตยกรรม อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตกรรม / TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล/ TG...
[E-book] Examhub Pack ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub Pack ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ / TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเ...
[E-book] Examhub TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนก...
[E-book] Examhub TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุด...
[E-book] Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุด...