หนังสือ E-book TGAT

หนังสือ E-book TGAT

ตัวกรอง
หมวดหมู่
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อ...
[E-book] Premier Prep x Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง Premier Prep วิชา TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชุด ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลส...
[E-book] OnDemand x Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand วิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล จำนวน 4 ชุด ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบ...
[E-book] OnDemand x Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand วิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต จำนวน 4 ชุด ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผล...
[E-book] Examhub x OnDemand X Premier Prep Pack รวม TGAT 1 / 2 / 3
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand และ Premier Prep รวม 3 วิชา ได้แก่ TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุ...
[E-book] Examhub - Pack TGAT mini
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบ วิชา TGAT 1 / 2 / 3 (ข้อสอบย่อยชุดที่ 4 ของแต่ละวิชา รวมจำนวน 3 ชุด) โดยกองบรรณาการ TCASter น้องๆ จะได้รับข้อสอบผ่า...
[E-book] Examhub - Pack TGAT Plus
[กรอกโค้ด "book1" รับส่วนลด 10%] E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบวิชา TGAT 1 / 2 / 3 (แต่ละวิชามีข้อสอบจำนวน 4 ชุด) โดยกองบรรณาการ TCASter น้องๆ จะได...
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ฉบับปรับปรุง ปี 65
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ฉบับปรับปรุง ปี 65 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งแล...
[E-book] Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง ปี 65
[E-book] Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง ปี 65 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุ...
[E-book] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต ฉบับปรับปรุง ปี 65
[E-book] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต ฉบับปรับปรุง ปี 65 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็...
[E-book] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุ...
[E-book] Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนก...