สอบพรีเทส Mock Inter

สอบพรีเทส Mock Inter

ตัวกรอง
หมวดหมู่
วิชา BMAT Paper-based รอบ 2 (สอบรอบบ่าย เวลา 13.00 - 14.00 น.)
Mock BMAT สนามสอบจำลองสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ อินเตอร์ จบครบทุกพาร์ท เคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และเพิ่มทักษะการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิ...
วิชา BMAT Computer-based รอบ 2 (สอบรอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)
Mock BMAT สนามสอบจำลองสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ อินเตอร์ จบครบทุกพาร์ท เคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และเพิ่มทักษะการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิ...
วิชา BMAT Computer-based รอบ 2 (สอบรอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)
Mock BMAT สนามสอบจำลองสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ อินเตอร์ จบครบทุกพาร์ท เคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และเพิ่มทักษะการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิ...
วิชา BMAT Paper-based รอบ 2 (สอบรอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)
Mock BMAT สนามสอบจำลองสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ อินเตอร์ จบครบทุกพาร์ท เคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และเพิ่มทักษะการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิ...
วิชา CU AAT MATH Paper-based รอบ 2
Mock CU สนามสอบจำลองเสมือนจริง ในรูปแบบ Paper-based ครบทั้ง CU ATT และ CU ATS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าอินเตอร์จุฬา ช่วยเสริมจุดแข็งปรับจุดอ่อน...
วิชา CU ATS Paper based รอบ 2
Mock CU สนามสอบจำลองเสมือนจริง ในรูปแบบ Paper-based ครบทั้ง CU ATT และ CU ATS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าอินเตอร์จุฬา ช่วยเสริมจุดแข็งปรับจุดอ่อน...