ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Sci, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา A-Level (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา A-Level (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์...
สอบจำลอง TCAS - (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
-7 วิชา A-Level (ชีวะ ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคม คณิตประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เคมี)

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

1,050 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 73 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Sci, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, หนังสือและของพรีเมี่ยม, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา TGAT TPAT (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา TGAT TPAT (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์...
สอบจำลอง TCAS - (Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
-7 วิชา A-Level (ชีวะ ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคม คณิตประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เคมี)

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

400 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 22 วัน