ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Business, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา A-Level (Pack บัญชี - บริหาร) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา A-Level (Pack บัญชี - บริหาร) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - (Pack บัญชี - บริหาร) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -4 วิชา A-Level (คณิตประยุกต์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอัง...
สอบจำลอง TCAS - (Pack บัญชี - บริหาร) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-4 วิชา A-Level (คณิตประยุกต์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

600 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 22 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, Mock Pack Business, แยกตามรูปแบบ, สนาม Online, แยกตามประเภท, สนามสอบจำลอง TCAS

วิชา TGAT (Pack บัญชี - บริหาร) - TCAS Mock Exam รอบ 2

วิชา TGAT (Pack บัญชี - บริหาร) - TCAS Mock Exam รอบ 2

สอบจำลอง TCAS - (Pack บัญชี - บริหาร) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -4 วิชา A-Level (คณิตประยุกต์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอัง...
สอบจำลอง TCAS - (Pack บัญชี - บริหาร) หากสมัครครบ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-4 วิชา A-Level (คณิตประยุกต์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)

*สอบให้ครบทุกวิชาให้ครบแพ็คคณะ จำเป็นต้องสมัครทั้ง TGAT/TPAT และ วิชา A-Level
ราคา

200 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 22 วัน