ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TU MWIT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, สอบเข้าม. 4 รร.ดัง

วิชารอบ เตรียมอุดม (สนามกรุงเทพ)

วิชารอบ เตรียมอุดม (สนามกรุงเทพ)

เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราคา

1,000 บาท

โรงแรมในกรุงเทพ (รอยืนยัน)
เหลือเวลา: 104 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TU MWIT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, สอบเข้าม. 4 รร.ดัง

วิชารอบ เตรียมอุดม (สนามต่างจังหวัด)

วิชารอบ เตรียมอุดม (สนามต่างจังหวัด)

เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราคา

1,000 บาท

สาขาออนดีมานด์
เหลือเวลา: 104 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TU MWIT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, สอบเข้าม. 4 รร.ดัง

วิชารอบ มหิดลฯ & วมว. จุฬาภรณ์ (สนามกรุงเทพ)

วิชารอบ มหิดลฯ & วมว. จุฬาภรณ์ (สนามกรุงเทพ)

เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราคา

1,000 บาท

โรงแรมในกรุงเทพ (รอยืนยัน)
เหลือเวลา: 103 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TU MWIT, รูปแบบ, ออนไซต์, เหมาะกับใคร, สอบเข้าม. 4 รร.ดัง

วิชารอบ มหิดลฯ & วมว. จุฬาภรณ์ (สนามต่างจังหวัด)

วิชารอบ มหิดลฯ & วมว. จุฬาภรณ์ (สนามต่างจังหวัด)

เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เตรียมตัวก่อน เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราคา

1,000 บาท

สาขาออนดีมานด์
เหลือเวลา: 103 วัน