ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไลน์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 47 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์

วิชาสามัญ ภาษาจีน - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ ภาษาจีน - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 35 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ ภาษาบาลี - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ ภาษาบาลี - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 35 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

TPAT ความถนัดทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ - TCAS Mock Exam

TPAT ความถนัดทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

200 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 41 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ - TCAS Mock Exam

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

250 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 41 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 48 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ - TCAS Mock Exam

TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

200 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 40 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

TPAT ความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ - TCAS Mock Exam

TPAT ความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

450 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 41 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 48 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ เคมีประยุกต์ - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ เคมีประยุกต์ - TCAS Mock Exam

สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 35 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ สังคมศึกษา - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ สังคมศึกษา - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 47 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ ภาษาไทย - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ ภาษาไทย - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 47 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

Pack สอบจำลองวิทยาศาสตร์สุขภาพ - TCAS Mock Exam

Pack สอบจำลองวิทยาศาสตร์สุขภาพ - TCAS Mock Exam

สอบจำลอง TCAS - Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ -7 วิชาสามัญ...
สอบจำลอง TCAS - Pack วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
-7 วิชาสามัญ (สามัญชีวะ ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคม คณิตประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เคมี)
ราคา

1,450 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 35 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

TGAT ความถนัดทั่วไป - TCAS Mock Exam

TGAT ความถนัดทั่วไป - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

200 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 40 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

Pack สอบจำลองบัญชี - บริหาร - TCAS Mock Exam

Pack สอบจำลองบัญชี - บริหาร - TCAS Mock Exam

สอบจำลอง TCAS - Pack บัญชี - บริหาร วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -4 วิชาสามัญ (คณิตประยุกต์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)
สอบจำลอง TCAS - Pack บัญชี - บริหาร วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-4 วิชาสามัญ (คณิตประยุกต์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)
ราคา

800 บาท

รูปแบบออนไลน์
เหลือเวลา: 35 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ ฟิสิกส์ประยุกต์ - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ ฟิสิกส์ประยุกต์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 47 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

วิชาสามัญ ชีววิทยาประยุกต์ - TCAS Mock Exam

วิชาสามัญ ชีววิทยาประยุกต์ - TCAS Mock Exam

"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
"สอบจำลอง TCAS กับบรรยากาศการสอบกับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ราคา

150 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 47 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

Pack สอบจำลองวิศวกรรมศาสตร์ - TCAS Mock Exam

Pack สอบจำลองวิศวกรรมศาสตร์ - TCAS Mock Exam

สอบจำลอง TCAS - Pack วิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่ได้สอบ คือ -TGAT ความถนัดทั่วไป -TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ -4 วิชาสามัญ (ค...
สอบจำลอง TCAS - Pack วิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่ได้สอบ คือ
-TGAT ความถนัดทั่วไป
-TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
-4 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ)
ราคา

1,000 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 35 วัน
ประเภทกิจกรรม, สอบพรีเทส Mock Exam, MOCK TCAS, รูปแบบ, ออนไซต์, ออนไลน์, ออนไลน์ + ออนไซต์, เหมาะกับใคร, อยากสอบ TCAS

Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์ - TCAS Mock Exam

Pack สอบจำลองแพทยศาสตร์ - TCAS Mock Exam

สอบจำลอง TCAS - Pack กสพท วิชาที่ได้สอบ คือ -TPAT ความถนัดแพทย์ -7 วิชาสามัญ คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา,ภา...
สอบจำลอง TCAS - Pack กสพท วิชาที่ได้สอบ คือ
-TPAT ความถนัดแพทย์
-7 วิชาสามัญ คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ
ราคา

1,500 บาท

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เหลือเวลา: 40 วัน