แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 6263 [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]

180 บาท

ปกติ 180บาท

Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า


แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63แนวข้อสอบสำหรับสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูปรับปรุงใหม่ สำหรับการเริ่มต้นอาชีพครู ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู และสมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้เก็งข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5

สินค้าแนะนำ

[E-book] OnDemand x Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง OnDemand วิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยร...
[หนังสือตัวอย่าง] Short Note ฟิสิกส์ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป
[หนังสือตัวอย่าง] หนังสือผันกริยาภาษาฝรั่งเศส [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป
[E-book] Examhub - Pack TGAT Plus
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบวิชา TGAT 1 / 2 / 3 (แต่ละวิชามีข้อสอบจำนวน 4 ชุด) น้องๆ จะได้รับข้อสอบผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทันทีด...
[หนังสือตัวอย่าง] TOEIC Complete Guidebook [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป