เตรียมสอบ PAT 1 ฉบับสมบูรณ์ [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]

199 บาท

ปกติ 199บาท

Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า


ในหนังสือได้สรุปเนื้อหา สูตร แนวคิด "เทคนิคที่ใช้ออกข้อสอบวิชา PAT1 ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์" ที่น้องๆ นักเรียนสามารถทบทวนความรู้และศึกษาตัวย่างข้อสอบในแต่ละบท ที่สำคัญทีมบรรณาธิการได้เตรียมแนวข้อสอบและโจทย์ท้ายบท ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทำในทุกๆ บท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

สินค้าแนะนำ

[หนังสือตัวอย่าง] Quick Verb กริยา 3 ช่องน่ารู้ [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป
[ทดลองฟรี] Examhub TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์
[ทดลองฟรี] Examhub TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนกับข้อสอบที่เสมือนจ...
[หนังสือตัวอย่าง] พิชิตโจทย์เข้ม ONET ม.3 เข้า ม.4 [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป
ยานยนต์วิวัฒน์ A Brief History of Motion [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป
ประวัติศาสตร์ลับปิดฉากจักรวรรดิอังกฤษ INDIAN SUMMER [ในรูปแบบ Handbooq eBooks]
Handbooq eBooks หนังสือ eBooks ที่อ่านได้บน Application Handbooq ใช้งานได้บน iPad ตั้งแต่ OS 14.0 ขึ้นไป