วิชา Mock เตรียมอุดมฯ (Computer-based) - TCAS Mock Exam (รอบปี 2566)

1,000 บาท

ปกติ 1,000บาท

Mock TU สนามสอบจำลองเสมือนจริง เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ วมว.
ม.ต้น

รายละเอียดสินค้า


Mock TU สนามสอบจำลองเสมือนจริง เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ วมว.

สินค้าแนะนำ

[E-book] Examhub - Pack กสพท. Pro
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบวิชา TPAT1 + A-level คณิต1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีวะ / ไทย / สังคม / อังกฤษ (ข้อสอบย่อยชุดที่ 4 ของแต่ละวิชา รวมจำนวน 8...
วิชา A-Level สังคมศึกษา (Paper-based) - TCAS Mock Exam (รอบ พฤศจิกายน 2566)
สอบจำลอง TCAS รอบ ตุลาคม 2566 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ** ห...
[E-book] Examhub Pack กสพท. อัปเดต ปี 66
[E-book] Examhub Pack กสพท. อัปเดต ปี 66 รวม 4 วิชา ได้แก่ TPAT1 ความถนัดแพทย์ / TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล/ TGAT3 สมรรถนะการ...
[ชุดที่ 1] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต อัปเดต ปี 66
[E-book ข้อสอบย่อยชุดที่ 1] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต อัปเดต ปี 66 E-book ฝึกทำข้อสอบรู้ผลเลย ด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมวิเ...
[ชุดที่ 2] Examhub A-Level ชีววิทยา ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level ชีววิทยา ปี 66 น้องๆ จะได้รับข้อสอบย่อย ชุดที่ 2 ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบ...