ผู้ใช้เดิมที่เคยสมัครกิจกรรมกับ TCASter แล้ว

or

ผู้ใช้ใหม่ที่สมัครกิจกรรมกับ TCASter ครั้งแรก